PROF.DR.MUZAFFER BAHÇİVAN ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Doç.Dr.Muzaffer BAHÇİVAN

Doğum Yeri ve Tarihi: Siverek-01.01.1970

Aldığı Eğitimler:

Derece
Alan
Üniversite
Yıl

Lisans
Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
1990-1996

Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
1998-2003

Çalıştığı Kurumlar:

Görev Ünvanı
Görev Yeri Yıl

Pratisyen Hekim
Çamlıca sağlık ocağı Keşan-EDİRNE
1996-1998

Araş. Gör.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD
1998-2003

Uzman Doktor Ondokuz Mayıs Üniversites Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD
Ekim-2003- Mart-2004

Yard.Doç.Dr. Ondokuz Mayıs Üniversites Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD
Mart2004- Ocak 2011
Konuk Klinisyen Mayo Klinik Kardiovasküler cerrahi AD, Rochester MN,
USA Şubat-Haziran 2005
Geçici Görevlendirme Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara. Temmuz-Ağustos 2006
Konuk Klinisyen Herzt und Diabet Zentrum, Bad Oeheynhausen , Almanya Ocak 2010
Doçent Doktor Ondokuz Mayıs Üniversites Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD Ocak 2011-Ağustos 2013
Özel sektör Memorial Diyarbakır Hastanesi 2013-Halen

1.YAYINLAR:
1.1 UZMANLIK TEZİ ÖZETİ (EKTE)
‘Ameliyat sonrası retrosternal-perikardiyal yapışıklıkların önlenmesinde deksametazon-ringer laktat ile hyalarunik asid- karboksimetil selüloz esaslı bioresorbable membran kullanımının karşılaştırılması”
1.2 ULUSLARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

⦁ Bahcivan M, Senol S, Kolbakır F. Unusual Vascular Access Methods for Patients With Chronic Renal Failure. Turk Gogus Kalp Dama 2017;25(1):82-85
⦁ Senol S, Bahcivan M, Yuksel A, Es ME. Adducin and Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene Polymorphisms in Patients With Peripheral Arterial Disease. Acta Medica Mediterranea, 2016, 32: 1773

⦁ Akcay M, Gulel O, Bahcivan M, Yuksel S. Double giant thrombi in the left atrium in a patient with rheumatic mitral valve stenosis and atrial fibrillation. Eur J Cardiothorac Surg. 2013 Dec;44(6):1150.

⦁ Bahçıvan M, Duran L, Çelik S, Elmalı M, Karagöz Z. ⦁ Migration of a foreign body to the right ventricle following traumatic penetration to the right subclavian vein. Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Sep;12(6):531-2.
Ozden MG, ⦁ Bahçivan M, ⦁ Aydin F, ⦁ Sentürk N, ⦁ Bek Y, ⦁ Cantürk T, ⦁ Turanli AY. Clinical comparison of potassium-titanyl-phosphate (KTP) versus neodymium:YAG (Nd:YAG) laser treatment for lower extremity telangiectases⦁ J Dermatolog Treat. 2010 Jul 28
⦁ Bahcivan M, H.T. Keceligil, F. Kolbakir, M.K. Gol. Surgical treatment of peripheric artery aneurysms. Hellenic J Cardiol 2010; 51: 37-41
⦁ Yücel S, M. Bahcivan, M.K. Gol, H.T. Keceligil. Reduced Intimal Hyperplasia in Rabbits via Medical Therapy after Carotid Venous Bypass. Tex Heart Inst J 2009;36(5):387-92
⦁ Tanyel E, N. Fıșgın, Ș. Esen, Ö. Darka, M. Bahçıvan, H. Leblebicioğlu, N. Tülek. Nadir görülen bir olgu: Moraxella catarrhalis’e bağlı endokardit. Mikrobiyol Bul 2009;43:667-670
⦁ Bahcivan M, M. Elmali, F. Kolbakir. The effect of competitive flow on both the flow and the velocity in venous grafts in a bypass model. Anadolu Kardiyol Derg. 2009 Apr;9(2):123-127.
⦁ Bahcivan M, O. Doyurgan, M. Urkmez, H.T. Keceligil. Successful combination of interventional and surgical treatment of left atrium perforation. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2009 Apr;8(4):494-5.
⦁ Bahcivan M, A. Yuksel. Idiopatic True Brachial Artery Aneurysm in a Nine-Month Infant. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2009 Jan;8(1):162-3
⦁ Keçeligil HT, M. Bahcivan, M.K. Demirag, S. Çelik. Cardiac injuries. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery 2009;15(2):171-175
⦁ Gulel O, M. Elmali, M. Bahcivan. Coexistence of Pulmonary Embolism, Aortic Dissection and Persistent Left Superior Vena Cava in the Same Patient. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2008 Nov;9(11):1180-1.
⦁ Bahcivan M, O. Gulel, F. Kolbakır. The effect of preoperative circadian blood pressure pattern on early postoperative outcomes in patients with coronary artery bypass graft surgery. Anadolu Kardiyol Derg. 2008 Oct;8(5):354-9.
⦁ Bahcivan M, S. Yucel, M. Kefeli, M.K. Gol, B. Can, H.T. Keceligil. “Inhibition of Vein Graft Intimal Hyperplasia by Periadventitial Application of Seprafilm. J Scand Cardiovasc 2008 Apr;42(2):161-5.
⦁ Bahcivan, M, F. Kolbakir, H.T. Keceligil. Transmyocardial laser revascularization. Anadolu Kardiyol Derg. 2008;8:58-64
⦁ Bahcivan, M, F. Kolbakir, H. Karamustafa, H.T. Keceligil. Endothoracic Papaverine Application for Internal Thoracic Artery Harvest. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2007;15(3):234-237
Bahcivan, M, M. ⦁ Elmali, H. ⦁ Karamustafa, S. ⦁ Aslan S, H.B. ⦁ Diren, ‘’A rare cause of pulmonary emboli in a patient with deep vein thrombosis: Doppler ultrasonographic compressibility maneuver’’. Cardiovasc Intervent Radiol 2007; 30(4):803-5
⦁ Baydin A, C.Nargis, M.S. Nural, D. Aygun, A.D. Karatas, M. Bahcivan. Painless, Acute Aortic Dissection Presenting As An Acute Stroke. The Mount Sinai Journal of Medicine 2006;73(8):1129-1132
⦁ Dursun I, M. Bahcivan, K. Durna, F. Ibrahimov, N.H. Erk, E. Yasar, M. Sahin. Treatment of A Myocardial Bridging Case Accompanying With Bradycardia. Cardiovascular Revascularization Medicine 2006; 7;195-198
⦁ Bahcivan M, S. Yucel. Bilateral Subclavian Vein Thrombosis and Vena Cava Superior Syndrome With Behcet Disease. Anadolu Kardiyol Derg. 2006;6(4):398
⦁ Bahcivan M, S. Nural, A. Baydin, S. Genc, S. Gokce, F. Kolbakir. Left Subclavıan Artery Aneurysm Rupture in Assocıatıon wıth Aortıc Coarctatıon. Cardiovasc Intervent Radiol. 2006;29:717-719
⦁ Elmalı M, M. Bahcivan M, M.S. Nural. Ascenden aortic dissection and Aneurysm In Assocıatıon Wıth Aortıc Coarctatıon. Anadolu Kardiyol Derg. 2006;6(4):409-10
⦁ Keceligil HT, M. Bahcivan, M.K. Demirag. Treatment of Chylothorax with Somatostatin. Chirurgiua 2005;18:409-410
⦁ Bahcivan M, F. Kolbakir, H. Akar. Chronıc Dıssectıon Aortıc Aneurısm As A Result Of Cannulatıon Performed 20 Years Ago. Anadolu Kardiyol Derg. 2005;5(1):84
⦁ Bahcivan M., F. Kolbakir, O. Yesildag. Ventricular Septal Defect As a Result of Stab Injury. Anadolu Kardiyol Derg. 2005;5(4):347

1.3 ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1) Soylu Korhan1, Yenercag Mustafa, Bahcıvan Muzaffer, Yüksel Ali, Acute myocardial infarction caused by coronary artery aneurysm in Behçet’s disease and review of the literature. 1) Journal of Experimental 1) &1) Clinical Medicine. 2014, Vol. 31 Issue 3, p197-199. 3p.
2) Semih Murat YÜCEL, Muzaffer BAHÇIVAN Grafts, Devices and Nanotechnology Products Which are Used in Pediatric Heart Surgery. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2013;5(1):26-30
3) M. Kamil GÖL, Muzaffer BAHÇİVAN, Oğuz UZUN ,Deniz KARAKAYA Muzaffer ELMALI Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyonda Pulmoner Tromboendarterektomi: Olgu Sunumu Eşliğinde Cerrahi Tekniğin ve Erken Postoperatif Dönemin Değerlendirilmesi Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2011;23(3):265-70
4) Ürkmez M, M. Bahçivan, M.K. Demirağ, A. Saraç, Keçeligil H.T. Hemodiyaliz Hastalarında Skopi Eşliğinde Kalıcı Tünelli İnternal Juguler Kateter Uygulamalarımız Damar Cerrahisi Dergisi Damar Cerrahisi Dergisi 2008;17(3):99-103.
5) Bahçivan M, O. Doyurgan, M. Elmalı. Altı Yaşındaki Erkek Çocukta Çengelli İğnenin Neden Olduğu Kardiyak Yaralanma Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2008;20(3):214-216
6) Baydın A, S. Genç, D. Aygün, A.O. Eden, T. Yardan, M. Bahçivan. Acute Pancreatitis After Acute Aortic Dissection: Report of a Case and Review of the Literature Fırat Tıp Dergisi 2008, Cilt 13, Sayı 4, 271-273
7) Bahçivan M, A. Saraç, M.K. Demirağ, O. Doyurgan, F. Kolbakır, H.T. Keçeligil. Üst ekstremite tromboembolik atardamar tıkanmaları. Türk Göğüs Kalp damar cerrahisi dergisi 2008;16(1):20-23
8) Bahçivan M, A. Saraç, M.K. Demirağ, F. Kolbakır H.T. Keçeligil. Üst ekstremite travmatik atardamar yaralanmaları. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2007;19:44-46
9) Bahçivan M, A. Saraç, F. Kolbakır. Rupture Of Isolated Abdominal Aortic Aneurysm And Dissection In A Patient With Marfan Syndrome. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2007;19:95-97
10) Nural M.S, M. Bahcivan, A. Baydin. Aort diseksiyonlarında radyolojik ve klinik değerlendirme. Türkiye Klinikleri Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2007;19:32-37
11) Demirag MK, K. Topgül, A. Saraç, M. Bahcivan, H.T. Keceligil. Atriyal septal defekt ve retrosternal toksik guatr için aynı seansta cerrahi tedavi: olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp damar cerrahisi 2007;15(3):242-244
12) Bahçivan M, H.T. Keçeligil, H. Karamustafa, O. Doyurgan, M.K. Demirağ, M.K. Göl, F. Kolbakır. Pediyatrik Ve Adölesan Yaş Grubunda Vasküler Yaralanmalar Damar Cerrahisi Dergisi. 2007; 16 (3): 19-24
13) Demirag M.K, M. Bahçivan, S. Menekşe, A. Saraç, F.Kolbakır, H.T. Keçeligil. Abdominal Aort Anevrizmaları ve Cerrahi Tedavisi. Damar Cerrahisi Dergisi 2005; 14(1):116-119.
14) Keçeligil H.T, M. Bahçivan, M.K. Demirağ, S. Yücel. Postoperatif şilotoraks tedavisinde farklı bir yöntem: Somatostatin Kullanumı. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2006;18:70-72
15) Demirag M.K, H.T. Keçeligil, A. Saraç, M. Bahçivan, F. Kolbakır. Aort koarktasyonu ce cerrahi tedavisi: Samsun deneyimi. DirimTıp Dergisi. 2006;81(2):218-226.
16) Bahçivan M, A. Saraç, M.K. Demirağ, H.T. Keçeligil, F.Kolbakır. İyatrojenik damar yaralanmaları. Göztepe Tıp Dergisi. 2005;20(1):38-41
17) Demirag M.K, M. Bahçivan, S. Yücel, H.T.Keçeligil. Herediter Protein S Eksikliği (Olgu Sunumu). Sendrom; 2004;3:88-90
18) Bahçivan M, H.T.Keçeligil, S.Yücel, M.K. Demirağ, A. Saraç, F. Kolbakır. Retrosternal yapışıklıkların önlenmesinde bir tavşan modeli. Ondokuz Mayis Universitesi Tıp Dergisi 2004;21(2):64-72
19) Saraç A, H.Akan, M.K. Demirağ, H.T. Keçeligil, M. Bahçivan, F. Kolbakır. Akut Damar Tıkanıklıklarında Lokal Trombolitik Tedavi: Ondokuz Mayis Universitesi Tıp Dergisi 2004;21(2):78-83
20) Keçeligil H.T, M. Bahçivan, M. K. Demirag, F. Kolbakır, K. Baysal. Dar Aortik Kökün Genişletilmesi: Samsun Deneyimi. T Klin Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi 2003, 4:1-6
21) Saraç A, M. K. Demirag, H.T.Keçeligil, F. Kolbakır, M. Bahçivan, H.Akar, E.İriz. Polycarbonate Urethane Greftlerin Hemodiyaliz Amaçlı Kullanımı ve Erken Dönem Sonuçlarımız. Damar Cerrahisi Dergisi 2002 11(3)144-148.
22) Demirag M.K, H.T.Keçeligil, M. Bahçivan , F. Kolbakır, K. Baysal. Primer Ventriküler Septal Defekt ve Cerrahi Onarımı: T Klin Kalp-Damar Cerrahisi 2002, 3:7-14
23) Bahçivan M, H.T.Keçeligil, İ. Demir, N.H. Erk, F. Kolbakır. Sol Ana Koroner Arter Hastalığının Cerrahi Tedavisi ve Erken Dönem Sonuçları. T Klin Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi 2001, 2:140-144
24) Kolbakır F, H.T.Keçeligil, E. İriz, A. Saraç, Z. Demir, H. Akar, M.K. Demirağ, M. Bahçivan. Ekstra-Anatomik Bypass Uygulamaları: 23 Vakanın Takdimi. Damar Cerrahisi Dergisi 1999 8(3)116-119
25) Keçeligil H.T, M.K. Demirağ, G. Ersoy, M. Bahçivan, E. İriz, F. Kolbakır, H. Akar. St.Jude Medical Kapak Protezi ile Mitral Kapak Deneyimimiz: 179 Hastaya İlişkin 10 Yıllık Deneyim. Türk Göğüs Kalp damar cerrahisi dergisi. 1999;7:4,303-8

2.BİLDİRİLER:
2.1 ULUSLARARASI BİLDİRİLER
⦁ Bahcivan M, M.K. Demirag, M.S. Nural, F. Kolbakir, H.T. Keceligil, M.K. Gol. Surgical treatment of peripheric artery aneurysms. Peripheric artery aneurysms. 58. ESCVS congress 27 april- 2 may 2009 Warsaw Poland
⦁ Özalper A, D. Karakaya, M. Bahcivan, B. Sarihasan. Effect of bispectral index monitoring on sevoflurane consumption and interrogation of awareness duruing coronary artery bypass Surgery. 22nd Annual Meeting Euruepan Association Of Cardiothoracic Anaesthesiologists. June 13-16, 2007, Krakow, Poland.
⦁ Bahcivan M, F. Kolbakir, H. Karamustafa, M.K. Demirag, A. Sarac, H.T. Keceligil. An effective method for harvesting İTA graft: Endothoracic Papaverine. XVI. Annual Meeting Euruepan Association Of Cardiovascular Surgery 10-14 may 2006, St.Petersburg, Russia
⦁ Bahçivan M, A. Saraç, M.K. Demirağ, H.T. Keçeligil, F. Kolbakır. Iatrogenic Vascular Injuries. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 26-29 September 2004, Bodrum, Turkey
⦁ Bahçivan M, F. Kolbakır, M.K. Demirağ, A. Saraç, Yeşildag O, H.T. Keçeligil,. Chronıc Type A Dıssectıon due to aortic cannulation performed 20 years ago. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 26-29 September 2004, Bodrum, Turkey
⦁ Dursun I, M. Bahcivan, K. Durna, F. Ibrahimov, N.H. Erk, E. Yasar, M. Sahin. Treatment Of A Myocardial Bridging Case Accompanying With Bradycardia. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 26-29 September 2004, Bodrum, Turkey
⦁ Yazici M, M. Bahcivan, S. Demircan, H. Akar, A. Saraç, M. Sahin. The İmpact Of Nondipper Charasteristic On Early Mortality And Morbidity After Coronary Artery Surgery. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association Of Cardiology And Cardiac Surgery 26-29 September 2004, Bodrum, Turkey
⦁ Saraç A, M. Bahçivan, F. Kolbakır, H.T. Keçeligil. Early Results of Polycarbonate Urethane Grafts for Heamodialysis. The European Society for Cardiovascular Surgery 52nd İnternational Congress. 7-10 November 2003. Lutfi Kırdar Congress and Exhibition Center Istanbul.
⦁ Saraç A. R Vali, M.K. Demirağ, M.Bahçivan, H.T. Keçeligil, F. Kolbakır. Our İnfra-İnguinal Arterial Revascularization Applications With Local Anasthesia. The 12 Th Annual Meeting Of The Asian Society For Cardiovascular Surgery 18-22 April 2004 Istanbul, Turkey
⦁ Bahçivan M, S. Yücel, M.K. Demirağ, A. Saraç, H.T. Keçeligil, F. Kolbakır. Retrospective Assesment Of Vascular İnjuries, İntervened İn Our Clinic: 25 Years Of Experience. The 12 Th Annual Meeting Of The Asian Society For Cardiovascular Surgery 18-22 April 2004 Istanbul, Turkey
⦁ Bahçivan M, H.T. Keçeligil, S. Barış, F. Kolbakır. Prevention Of Retrosternal Adhesion Formation İn A Rabbit Model. The 12 Th Annual Meeting Of The Asian Society For Cardiovascular Surgery 18-22 April 2004 Istanbul, Turkey
⦁ Saraç A, H. Akar, H. Erk, M. Bahçivan, M.K. Demirağ, H.T. Keçeligil, F. Kolbakır. The Comparison Of Long Term Results Of PTFE And Polycarbonate Urethane Grafts Used As Bridge A—V Fistulas. The 12 Th Annual Meeting Of The Asian Society For Cardiovascular Surgery 18-22 April 2004 Istanbul, Turkey
⦁ Saraç A., G. Ersoy, M. Bahçivan, N.H. Erk, H.T. Keçeligil, F. Kolbakır. External Valve Support For Chronic Venous İnsufficiency. Our Applications, Short And Mid-Term Results. The 12 Th Annual Meeting Of The Asian Society For Cardiovascular Surgery 18-22 April 2004 Istanbul, Turkey

2.2 ULUSAL BİLDİRİLER
1) Bahcivan M, Senol S, Kolbakır F. Unusual Vascular Access Methods for Patients With Chronic Renal Failure. TKDCD ulusal kongresi 2016 antalya
2) Bahçivan M. Radial arterin çıkarıldığı bir olguda distal ligasyon yerinden diyaliz amaçlı A-V fistül girişimi. IV.Ulusal Fleboloji kongresi 9-11 ocak 2009 İzmir.
3) Bahçivan M, O. Doyurgan, F. Kolbakır, H.T. Keçeligil. Sağ Atriyuma transmediastinal yolla kalıcı hemodiyaliz katateri yerleştirilmesi. IV. Ulusal Fleboloji kongresi 9-11 ocak 2009 İzmir.
4) Bahçivan M, K. Köse, A.Yüksel, M.K. Demirağ, K. Göl, H.T. Keçeligil, F. Kolbakır. Rüptüre abdominal aort anevrizmaları. Damar Cer Der 2009;18(2) XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği kongresi Mayıs 2009 Bodrum 2009.
5) Bahçivan M, U. Belet, C. Yaşar, R. Doughanji. Kalıcı kateter embolizasyonu ve endovasküler yöntemle tedavisi. Damar Cer Der 2009;18(2) XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği kongresi Mayıs 2009 Bodrum 2009.
6) Yücel S, M. Bahçivan, M.K. Gol, H.T. Keçeligil. The Effect Of Clopidogrel, Calcium Dobesilate, Nebivolol And Atorvastatin On The Intimal Hyperplasia Development On The Venous Bypass Grafts Model In Rabbits TKDCD 2008;16(4):138
7) Bahçivan M, O. Doyurgan. Combined Treatment of Atrium Perforation during Radiofrequency Catheter Ablation: A Case Report TKDCD 2008;16(4):275
8) Bahçivan M, A. Yuksel. Idiopatic True Brachial Artery Aneurysm in a Nine-Month Infant ICVS TKDCD 2008;16(4):362
9) Bahçivan M, O. Doyurgan, F. Kolbakır. Sağ Atriyuma transmediastinal yolla kalıcı hemodiyaliz katateri yerleştirilmesi. TKDCD 2008;16(4):132
10) Doyurgan O, H. Karamustafa, A. Yüksel, , M. Bahçivan, M.K. Göl, H.T. Keçeligil. Karotis Boyun tümörü: olgu sunumu. TKDCD 2008;16(4):368
11) Karakaya D, N. İlkaya, M. Bahçivan. Koroner arter bypass cerrahisi sonrası geçici görme kaybı:Olgu sunumu. Türk anesteziyoloji ve reanimasyon dergisi 2008;36(suppl 1):158
12) Bahçivan M, H.T. Keçeligil, F. Kolbakır, O. Doyurgan, S.Çelik. Pericardio-peritoneal shunt application in recurrent malign pericardial effusion. The heart surgery forum 2008;11:suppl2 P165
13) Kolbakır F, M. Bahçivan, M.K. Demirağ, S. Yucel. Delayed Sternal closure by using the thymus in the newborn could not tolerate primary sternal closure. The heart surgery forum 2008;11:suppl2 P159
14) Keceligil HT, M. Bahçivan, S. Çelik, M.K. Demirağ, Ü. Belet, H. Akan. Endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms:four cases report. The heart surgery forum 2008;11:suppl2 P118
15) Tanyel E, N. Fıșgın, Ș. Esen, Ö. Darka, M. Bahçıvan, H. Leblebicioğlu, N. Tülek. Nadir görülen bir olgu: Moraxella catarrhalis’e bağlı endokardit. Klimik 2007 Xııı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi
16) Bahçivan M , H. Karamustafa, O. Doyurgan, M.K. Demirağ, F. Kolbakır, H.T. Keçeligil. Pediyatrik vasküler yaralanmalar. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 23-27 mayis 2007 Antalya
17) Bahcivan M, M. Elmali, F. Kolbakır, S. Yucel, A. Saraç. The effect of competitive flow on both the flow and velocity in venous grafts. The heart surgery forum 2007:10 suppl S86
18) Kolbakir F, H.T. Keçeligil, M.K. Demirağ, M. Bahçivan, S. Yucel S, O. Yesildag. Is it enough the limited pericardiectomy in calcific constrictive pericarditis? The heart surgery forum 2007:10 suppl S98
19) Bahcivan M, S. Yucel, M. Kefeli, M.K. Gol, B. Can, H.T. Keçeligil. “Inhibition of Vein Graft Intimal Hyperplasia by Periadventitial Application of hyalarunic acid-carboxymetil cellulose. The heart surgery forum 2007:10 suppl S16
20) Keceligil HT, S. Yucel, M.K. Demirağ, M. Bahçivan, F. Kolbakır. Pediatric epicardial permanent pacemaker applications. The heart surgery forum 2007:10 suppl S27
21) Elmali M, O. Gulel, M. Bahçivan. Coexistence of pulmonary embolism, aortic dissection and persistent left superior vena cava in the same patient.Cardiovasc drugs and therapy. 2007;21: suppl S94
22) Bahçivan M , A. Saraç, M.K. Demirağ, O. Doyurgan, F. Kolbakır, H.T. Keçeligil. Üst Ekstremite Tromboembolik Atardamar Tıkanmaları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi. 1-5 Kasıml 2006 Belek- Antalya
23) Bahçivan M, M.K. Demirağ , A. Saraç, K. Göl, F. Kolbakır, H.T. Keçeligil. Üst Ekstremite Travmatik Atardamar Yaralanmaları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi. 1-5 Kasıml 2006 Belek- Antalya
24) Bahçivan M, M. Elmalı, A. Saraç, H. Karamustafa, F. Kolbakır. Derın Ven Trombozu Gelışen Bır Hastada Doppler Usg Tetkıkı Sırasında Akut Pulmoner Embolı Gelışımı. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi. 1-5 Kasıml 2006 Belek- Antalya
25) Bahçivan M, A. Saraç, F. Kolbakır, M.K. Demirağ, H.T. Keçeligil. Marfan Sendromlu Hastada İzole Dıssekan Abdomınal Aort Anevrızması Rüptürü. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi. 1-5 Kasıml 2006 Belek- Antalya
26) Kolbakır F. M. Bahçivan, M. Sungur, K. Baysal. Desenden Aortun Perfüze Ettiği Sol Akciğer Alt Lobuna Lobektomi Şartmıdır?. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi. 1-5 Kasıml 2006 Belek- Antalya
27) Bahçivan M , S. Yücel, A. Saraç , M.K. Demirağ, K. Göl, F. Kolbakır, H.T. Keçeligil. Periferik Arter Anevrizmaları Ve Cerrahi Tedavisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi. 1-5 Kasıml 2006 Belek- Antalya
28) Bahçivan M, M.K. Demirağ, A. Saraç, S. Menekşe, F. Kolbakır, H.T. Keçeligil. Abdominal Aort Anevrizmaları Ve Cerrahi Tedavisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004 Kapadokya- Nevşehir
29) Demirağ M.K, H.T. Keçeligil, , M. Bahçivan, S. Yüce, A. Saraç, F. Kolbakır. Fallot Tetrolojisi ve cerrahi tedavisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004 Kapadokya- Nevşehir.
30) Demirağ M.K, H.T. Keçeligil, M. Bahçivan, O. Yeşildağ, S. Demircan, E. Aksakal. Sağ kulakçığa fistülüze anevrizmatik sinüs düğümü arter. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004 Kapadokya- Nevşehir
31) Demirağ M, H.T. Keçeligil, M. Bahçivan, K. Baysal. Situs İnversus Totalis Ve Komplet Atrio-Ventriküler Kanal Defekti Bulunan Doğumsal Atrio-Ventriküler Tam Blok Olgusu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004 Kapadokya- Nevşehir
32) Bahçivan M, S. Menekşe, S. Yücel, A. Saraç, M.K. Demirağ, H.T. Keçeligil, F. Kolbakır. Iatrojenik damar yaralanmaları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004 Kapadokya- Nevşehir
33) Demirağ M.K, H. Karamustafa, A. Saraç, M. Bahçivan, R. Vali, G. Gökgözoğlu, S. Yücel, F. Kolbakır, H.T. Keçeligil. Aort koarktasyonunda cerrahi tedavi: Samsun Deneyimi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004 Kapadokya- Nevşehir
34) Nural S, M. Bahçivan, A. Baydın, E. Gökçe, B. Aslan. Aort Diseksiyonlarında Klinik ve Radyolojik Değerlendirme. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi. 8-13 Ekim 2003 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Ankara.
35) Saraç A, H.Akar, E. İriz, F. Kolbakır, M. Bahçivan. Periferik Arter Tıkanmalarında Lokal rt-PA Tedavisi ile İlgili Erken Dönem Sonuçlarımız. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi. 23-27 Ekim 2002 Antalya.
36) Demirağ M.K. F. Kolbakır, H.T. Keçeligil, M. Bahçivan, E. İriz. Ventrikül-Atrial şaft yerleştirilmesi sonrası gelişen büyük bir sağ atrial trombüs olgusu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi. 23-27 Ekim 2002 Antalya.
37) Keçeligil H.T, M.K. Demirağ, , M. Bahçivan, F. Kolbakır, H.Akar. Çocuklarda Sternum Kapatılmasında Farklı Bir Yöntem: Absorbable Loop Sentetik Sütür Kullanımı. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi. 23-27 Ekim 2002 Antalya.
38) Saraç A, H.T. Keçeligil, M.K. Demirağ, G. Ersoy, M. Bahçivan, F. Kolbakır. Kronik Venöz Yetmezlikli Hastalarda Safen Vene Eksternal Kapak Desteği Yerleştirilmesi. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği 11. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 23-27 Nisan 2002 Antalya

3.DİĞER YAYINLAR (KİTAP VS)
1. Hasan Tahsin KEÇELİGİL, Muzaffer BAHÇİVAN. Vasküler yaralanmalar. Editör A. Haydar Şahinoğlu Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, 3. Baskı İstanbul,Nobel 2011 S: 845-855
4.PROJELER
⦁ Tavşanlarda Oluşturulan Venöz Bypass Greft Modelinde İntimal Hiperplazi Gelişimini Önlemede Klopidogrel, Kalsiyum Dobesilat, Nebivolol Ve Atorvastatin’in Etkinliği
⦁ Tavşanlarda oluşturulacak abdominal aortaya 4mm PTFE greft interpozisyonu neticesinde anastamoz bölgesindeki fibroblastik aktivite ve neointima üzerine statin, ACE inhibitörü, AT-2 Blokörlerin etkileri

5. BİLİMSEL TOPLANTI GÖREVLERİ, KONFERANSLAR, PANELLER (Konu, Tarih, Yer, Kurum)
6. ÖDÜLLER
⦁ En iyi 2. sözel bildiri ödülü. Bahcivan M, Yucel S, Kefeli M, Gol K, Can B, Keceligil HT. “Inhibition of Vein Graft Intimal Hyperplasia by Periadventitial Application of hyalarunic acid-carboxymetil cellulose. The heart surgery forum 2007:10 suppl S16. III. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde yenilikler kongresi. 28 kasım- 2 aralık 2007 Antalya
⦁ En iyi 2. sözel bildiri ödülü. Yücel S, Bahcivan M, Gol MK, Kceligil HT. The Effect Of Clopidogrel, Calcium Dobesilate, Nebivolol And Atorvastatin On The Intimal Hyperplasia Development On The Venous Bypass Grafts Model In Rabbits TKDCD 2008;16(4):138. Kalp damar cerrahisi derneği X. ulusal kongresi. 17-21 Ekim 2008 Çeşme- İzmir
⦁ E-Poster bildiri üçüncülük ödülü. Muzaffer Bahçivan . Radial arterin çıkarıldığı bir olguda distal ligasyon yerinden diyaliz amaçlı A-V fistül girişimi. IV.Ulusal Fleboloji kongresi 9-11 ocak 2009 İzmir
⦁ Türkiye kalp ve sağlık vakfı yurtdışı eğitim bursu 2009
7.ATIFLAR

⦁ Jack P. Chen And Dongming Hou. Resolution Of Adjacent Stent-Induced Saphenous Vein Graft Compression: Sequel To The Nutcracker Angiology 2008; 59; 647(Atıf yapılan yayın 1.1.17)
⦁ Crespo A, Aramendi J, Hamzeh G, Voces R. Off-Pump Supra-Arterial Myotomy For Myocardial Bridging Eur J Cardiothorac Surg 2008;34:682-684(Atıf yapılan yayın 1.1.17)
⦁ Zurıck A, Kleın J, Stouffer G. Scintographic Evidence Of Severe Myocardial Hypoperfusion İn A Patient With Left Anterior Descending Coronary Artery Bridging-Case Report And Review Of The Literature. The American Journal Of The Medical Sciences 2008;336: 498-502 (Atıf yapılan yayın 1.1.18)
⦁ Baydın A, Genc S, Aygun D, Eden Ao, Yardan T, Bahcivan B. Acute Pancreatitis After Acute Aortic Dissection: Report Of A Case And Review Of The Literature Fırat Tıp Dergisi. 2008:13:271-273 (Atıf yapılan yayın 1.1.9)
⦁ Ozeren M, Sucu N, Aytacoglu BN, Döven O, Dikmengil M. Esophageal and Tracheal Compression Of Huge Right Subclavian Artery Aneurysm Secondary to Aortic Coarctation. Eur J Vasc Endovasc Surg 2007;13:33-35(Atıf yapılan yayın 1.1.20)
⦁ Pikija S, Danijel C, Ruza K, Sinisa C. Aortic Dissection Presenting As Crossed Hemiparesis. Neurologist 2010;16:113-114 (Atıf yapılan yayın 1.1.17)
⦁ Inan K, Goksel OS, Alp I, Erden T, Us MH, Yilmaz TA Coarctation Of The Aorta Associated With Left Subclavian Artery Aneurysm: A Case Report The Heart Surgery Forum 2007;10:175-176(Atıf yapılan yayın 1.1.20)
⦁ Beşogul Y. Endothoracic Injection Of Room Air For Internal Mammary Artery. H ⦁ J Cardiac Surg 2009;⦁ 24:309 – 311 (Atıf yapılan yayın 1.1.15)
⦁ Athappan G, Chengat V, Unnikrishnan A, Chandraprakasam S, Kumar S, Ganesh N. Aortic Dissection Presenting As Posterior Circulation Stroke Case report. Singapore Med J. 2009; 50: 35 (Atıf yapılan yayın 1.1.17)
⦁ Saxena P, Tam R. Papaverıne Hydrodıssectıon Of Internal Thoracıc Artery Asian Cardiovasc Thorac Ann 2007;15:542 (Atıf yapılan yayın 1.1.15)
⦁ E Fernandez, Raghunandhan Nadig, Thomas Mathew, GRK Sarma. Aortic Dissection Causing Embolic Stroke Neuroımage 2009;57:689 (Atıf yapılan yayın 1.1.17)
⦁ Ak K, İsbir S, Gürsu Ö, Arsan S. ⦁ Tam Cerrahi Revaskülarizasyon Yapılamayan Hastalarda Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyon. Türk Kardiyol Dern Arş 2009; 37:246-252. (Atıf yapılan yayın 1.1.14)
Erdoğan H,⦁ Krali K⦁ , Erentuğ V, ⦁ Mansuroğlu D⦁ ,Güler M, ⦁ İpek G, ⦁ Balkanay M,⦁ Akıncı E, ⦁ Alp M, ⦁ Yakut C. Ventriküler Septal Defekt Onarımının Geç Dönem Sonuçları Ve Risk Analizi. TKDCD 2005;13:10-14(Atıf yapılan yayın 1.1.23)
⦁ Görmüfi N, Dereli Y, Tonbul Z, Solak H. Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Hemodiyaliz Amaçlı Santral Venöz Kataterizasyon Öncesinde Posteroanterior Akciğer Grafisi Gerekli Midir? Selçuk Tıp Derg 2006; 22: 77-79(Atıf yapılan yayın 2.2.8)
Iguchi Y⦁ , Kimura K, ⦁ Sakai K, ⦁ Matsumoto N, ⦁ Aoki J, ⦁ Yamashita S and ⦁ Shibazaki K. Hyper-acute Stroke Patients Associated with Aortic Dissection. Internal Medicine:2010;49:543-547 (Atıf yapılan yayın 1.1.17)
⦁ B. Camardella, A. Dı Matteo, F. Tufano, F. Moscarıello, C. D’ancona, N. Alessandrı myocardial Bridging: Cases Reports European Review For Medical And Pharmacological Sciences 2008; 12: 9-13 (Atıf yapılan yayın1.1.14)
⦁ Chen JP, Hou D. Resolution of Adjacent Stent-Induced Saphenous Vein Graft Compression: Sequel to the Nutcracker. Angiology 2008; 59; 647 (Atıf yapılan yayın 1.1.18)